Kort

Angrepene strekker seg utover den Israel-palestinske konflikten. Jødiske samfunn over hele Europa føler seg truet.  The Guardian

Les også

Les også