Kort

Et flertall av ikke-vestlige innvandrergutter i de største byene fullfører ikke videregående skole. Aftenposten

Les også

Les også