Kort

Inderne har lenge vært av den oppfatning at global jihad ikke hadde støtte i egen muslimske befolkning. Men det var nok en illusjon. NYT

Les også

Les også