Kort

Syria til side: Georgia, Egypt og Thailand avhenger økonomisk eller militært av USA, men opptrer som om de ikke gjorde det. WP

Les også

Les også