Kort

Ved å bekjempe organisasjonen i stedet for ideologien er begge blitt styrket finansiert av europerne. New York Post

Les også

Les også