Kort

Hamas har skutt 20 personer i Gaza som protesterte mot ødeleggelsen av sitt eget nabolag som følge av krigføringen. Jerusalem Post

Les også

Les også