Kort

Palestinerne har måtte erkjenne at deres sak ikke lengre er nr 1 i den arabiske verden. NYT

Men den globale venstresiden står vel på som før?

Les også

Les også