Kort

Charles Krauthammer rydder i begreper, handlinger og ansvar. WP

Les også

Les også