Tavle

Sjef Støhre i Det Norske Arbeiderparti
nesten så kongelig som en borger kan bli.
Muslimenes ydmyke venn
går ut mot Israel igjen –
én drept mot mange; der mangles symmetri!

RLZ

Les også

Les også