Kort

Det er et hellig prinsipp i vår sivilisasjon og internasjonal rett at sivile skal få hjelp, uansett hvilket åk de havner under. E24

Les også

Les også