Kort

UDI har 3.245 ubehandlede utvisningssaker som vedrører utenlandske lovbrytere – 50 % flere på et halvt år. Aftenposten

Les også

Les også