Kort

Forslag til forklaring: Klanfeidene fra ørkenen kom til byene og fortrengte det urbane og opplyste. NOW

Les også

Les også