Kort

Flere reiser til Syria fra mindre sentrale strøk, sier PST-direktør. Nettet ikke irrelevant for ISIL-rekruttering. Aftenposten

Les også

Les også