Kort

Understreker at han ikke er antisemitt. DB

Les også

Les også