Kort

Mange av vannverkenes rør er så dårlige at kloakk kommer i drikkevannet. Resultat: ca. 1 mill. tarminfeksjoner pr. år. VG

Les også

Les også