Kort

FAFO: Innvandringen har fortrengningseffekt og øker forskjellene, som kan true oppslutningen om velferdsmodellen og gi økt konflikt. VG NHO

Les også

Les også