Kort

Foreldre som bytter skole, gjør det for det beste for barna. Det er respektløst å fremstille det som utslag av feil holdninger. BT

Les også

Les også