Kort

Vårt privatliv har ikke vært grunnlovsbeskyttet. I realiteten har samfunnets vern gått foran personvernet. BT

Les også

Les også