Kort

185 Subwayutsalg i Storbritannia og Irland har stanset salg av bacon og gått over til halalslaktet kjøtt.  Daily Mail

Les også

Les også