Kort

Arbeidsministeren finner det urimelig at norsk trygd tas med til lavkostland. EU vil utvide ordningen. Dagbladet

Les også

Les også