Kort

Sivilombudsmannen: Lovtekstens § 112 forutsetter at endringer foreslås når erfaringen viser at de bør gjøres; den betingelsen er ikke oppfylt. Aftenposten

Les også

Les også