Kort

I en appell i Dagbladet krever hele 7 generalsekretærer fra asylindustrien at Norge skal ta imot 3.000 flyktninger fra Syria. Leserne mener noe annet.

Les også

Les også