Kort

Foreningen «Mødre for muslimsk grunnskole» ber Utdanningsdirektoratet avvise Oslo kommunes klage på godkjenningen som fant sted 7. april. Aftenposten

Les også

Les også