Kort

Hjelpeapparatet er ikke klart for å ta dem imot.   Dagbladet 

Hva med individets ansvar for seg selv?

Les også

Les også