Kort

Av norske storbyer har bare Drammen bestemt seg for å forby tigging. Hvis nå regjeringen åpner for at kommunene selv får bestemme. VG

Les også

Les også