Kort

«Vi muslimer ser på hverandre som en familie,» ifølge niqabkledd kvinne som samler inn penger til Syria. Aftenposten

Les også

Les også