Kort

Innvandrerbarn som sendes til utlandet blir frarøvet retten til utdannelse i Norge. Dette kan gi alvorlige følger for deres økonomiske fremtid. VG

Les også

Les også