Kort

Fagfolk er bekymret for at norske jenter som er sendt tilbake til foreldres hjemland risikerer kjønnslemlestelse. VG

Les også

Les også