Kort

…er politiet hjelpeløst overfor smugling av alkohol og tobakk på industriell skala over svenskegrensen.
NRK Hedmark og Oppland

Les også

Les også