Kort

Tall fra USA viser at få gjennomfører kursene. Snart oppdager man at læring er en mellommenneskelig prosess.
New York Times

Les også

Les også