Kort

Fra 2 til 15 av 30 Agder-kommuner med skatt på boliger. Alternativet er kutt i tjenester (hvilke?).
NRK Sørlandet

Les også

Les også