Kort

30 % av polske arbeidstagere i Oslo jobber svart eller «grått» – snytes for lønn og sykepenger.
Dagens Næringsliv/NTB

Les også

Les også