Kort

Arbeidsavklaringspenger opphører 1. mars for 2000 personer i Agder. Uføretrygd, sosialstønad eller jobb?
NRK Sørlandet

Les også

Les også