Kort

NHH-professor: Nedgang i befolkningens intellektuelle ferdigheter, særlig blant mannlige lærere.
Dagens Næringsliv

Les også

Les også