Kort

Rektorer mener det stilles for få krav til elevene. Hver femte skole har ikke kvalifiserte norsk- og matematikklærere.
Aftenposten

Les også

Les også