Kort

Sp. reiser prinsipiell debatt om EØS og Grunnloven. Suverenitetsavståelse og EU-bøter står sentralt.
Aftenposten

Les også

Les også