Kort

Kjell Dragnes fillerister den norske statens behandling av nordsjødykkerne i Aftenposten

Les også

Les også