Kort

Islamsk lov legges til grunn for all annen lovgivning, eksisterende sådan sjekkes for kompatibilitet.
Reuters

Les også

Les også