Kort

Lederen for oppvekstkomiteen i Grimstad (orwellsk betegnelse) vil ikke ha hjemmelekser i grunnskolen.
NRK Sørlandet

Les også

Les også