Skyldfølelse og utopi skapte Englands multikultur. Den fungerer ikke, og konflikter kan bare begrenses.
Sappho

Les også