Regjeringen kostnadsjusterer kontantstøtten som går til utlandet for å gjøre trygdeeksport mindre gunstig.
Dagbladet/NTB

Les også