Problemet er integreringspolitikken, ikke hjemmespråket. Sjofelt å ta «kjærlighetsspråket» fra folk.
Aftenposten

Les også