Dyr kulturkrasj mellom østeuropeiske arbeidere og norsk bedriftskultur i verfts-, bygge- og leverandørindustri.
Gemini

Les også