Måtte flyttes fra det mer egnede transittmottaket i Oslo pga. den store veksten i antall asylsøkere.
Aftenposten

Les også