Kort

Den tok 10 år å lage men bidro til at loven ble endret. Det sies at antallet jenter som nå kjønnslemlestes er halvert.  The Guardian

Les også

Les også