Polske ansatte hos Zara behandlet som slaver: lange dager, ulovlig lav lønn og farlig arbeidsmiljø.
Honnør til Gunnar Thorenfeldt i Dagbladet.

Les også