6000 nye flyktninger ankommer hver dag.
Daily Mail

Les også