Bygger på en gal forståelse av vrangforestillinger.
Aftenposten

Les også