Kort

Gå til politiets utlendingsenhet og si at De søker asyl.
VG

Les også

Les også