Kort

Ved ettertanke: ingen lavere profil etter Woolwich.
The Times

Les også

Les også